Repertoire lijsten toegevoegd,

Beste collega zangers en zangeressen,

 

Vandaag zijn de actuele repertoire lijsten toegevoegd van Vocaal Ensemble EnCORe onder de groene knop “Partituren”.

Dus als Bram in een bericht vraagt om het nummer B7 mee te brengen bedoelt hij dus Swing Low.
Bram heeft het bestaan van deze lijsten al eens op een eerdere repetitie  gemeld, maar nu zijn deze lijsten voor alle leden in te zien.

 

Met vriendelijke groeten,

Chris de Webmaster.

 

 

Update site

Hallo collega zangers en zangeressen,

Vandaag is er een update gedaan van de site.

* Er zijn nieuwe ledenfoto’s toegevoegd c.q. vervangen.

* De foto’s van de laatste avond van het seizoen 2014-2015 zijn op de site geplaatst.

*De belpyramide is door de wijziging in het ledenbestand aangepast.

 

Tot morgen op de repetitie,

Chris de Webmaster.

Repetitie van Zaterdag 19/09

Beste EnCOORtjes

Morgen repetitie vanaf 10.30u in de Speye samen met een “vreemde” pianist.
Even voorstellen: Rutger is 16 jaar en de pianist van Glissando in opleiding bij Dominiek Reynaert.
Hij kijkt er enorm naar uit om deze spannende ervaring en leerschool tot een zo goed mogelijk resultaat af te ronden.
Hiervoor hebben we natuurlijk ook een zo talrijk mogelijke bezetting nodig.
Mocht je nog twijfelen om naar de repetitie te komen…
Gewoon Komen !

Morgen nemen we het volledige programma van de Korenroute in Terneuzen door.
Gelieve dus al deze partituren mee te brengen.
Het programma staat op de website.

Groetjes en tot morgen!
Bram

Repetitie 14 september

Beste EnCOORTjes

Morgen zullen we de volgende liederen repeteren:

– The Morning Trumpet
– Hey Brother
– Happy Holliday
– Jai Ho

“All of me” wordt geschrapt uit het programma van de korenroute!

Hou er rekening mee dat volgende repetities zullen doorgaan op 19 en op 26 september
telkens vanaf 10.30u tot 13.30u.
Deze repetities worden begeleidt aan de piano door….Rutger…!

Lutgarde, Annemie en Marleen zijn ondertussen definitief lid geworden!
Welkom op de ledenblog van EnCORe!

Nieuwe leden op ´snuffelstage´ zijn:
Fien Alberti (alt)
Cor Bier (vermoedelijk tenor)
Wilfried Vlassenrood (vermoedelijk tenor)

Alvast een fijne zondag en tot morgen!

Groetjes Bram

Als je bij google korenroute Terneuzen intypt, staat de website van EnCORe helemaal bovenaan!
Leuk voor ons maar minder voor de organisatie popkoor Eigenwijs !
https://www.facebook.com/Popkoor-EigenWijs-145739988819436/timeline/

Juiste repetitie schema

Beste collega zangers en zangeressen,

 

Ik heb van Bram vernomen dat niet het juiste repetitieschema was vermeld op de site.

Mijn excuses daarvoor. Maar de benaming van de verschillende bestanden schiep enige verwarring.

Maar bij deze is het juiste schema vermeld.

 

groeten,

Chris de Webmaster

Nieuw 2015-2016 seizoen weer van start.

Beste collega zangers en zangeressen,

 

Morgen gaat het nieuwe koorseizoen weer van start.

Een mooi moment om ook de site van Encore te actualiseren.

Zo is de foto op de voorpagina vernieuwd en zijn er een paar aanpassingen gemaakt op de pagina Koren zonder Kaf.

Maar wat nog belangrijker is, is dat de ledensite geactualiseerd is.

Uitgangspunt hierbij is dat er zo weinig mogelijk groene knoppen op staan om de duidelijkheid te optimaliseren.

Onder de knop Leden-info staat alles over de leden. Dus de ledenlijst en bel-pyramide.

Onder de knop Bestuurlijke zaken staan meerdere onderwerpen. Dus deze onderwerpen zijn allemaal gerelateerd aan bestuurlijke zaken. Zoals statuten, huishoudelijk reglement, jaarverslagen, financiële verslagen en begrotingen.

Kijk rustig even rond op de site en mochten er vragen zijn, laat het even weten aan chris@vocaalensembleencore.com.

Ik wens jullie een leuke repetitie morgen. Ik ben er helaas niet i.v.m beursbezoek in het buitenland maar volgende week ben ik zeker van de partij.

 

groeten van Chris de Webmaster.

De vakantie zit erop

Beste EnCOORtjes

De tuinkaarsjes zijn uitgedoofd, de barbecues staan terug op stal!
Papa’s en mama’s gaan terug werken, kindjes gaan opnieuw naar school.
De fruitteelt bereidt zich voor op de herfstpluk en senioren kunnen weer genieten van de Najaars-vakantiekortingen!
De zomervakantie zit erop!

Na een lange welverdiende vakantie is het nu de hoogste tijd om het energiepeil terug op te krikken!
In tegenstelling tot wat op het repetitieschema staat, beginnen we op maandag 7 september met de eerste repetitie
(niet op zaterdag 5 september!).
Inloop vanaf 19.30u voor de vakantie-babbelaars; de repetitie begint om 20.00u STIPT!

Wat nemen we mee op de repetitie?
– een goed humeur
– je pupiter (pupiters die in de revisie moeten, op afspraak bij Cees!)
– een potlood of schrijfstok
– de volgende nummers: K9 Happy Holliday
E1 You raise me up
E10 Jai Ho
( K9, E1, E10…??? Tekst en uitleg volgen later)

Wie benieuwd is naar welke ver(r)assingen ik komend seizoen in petto heb, moet nog even geduld hebben!
Momenteel zijn Chris en ik druk bezig met het transformeren van de website.
Zowel de site als het ledenforum zullen, waar nodig, geoptimaliseerd worden.
We hopen tegen volgende week definitief klaar te zijn, zodat de nieuwsgierigen onder jullie antwoord hebben op vele vragen.

Alvast even ter herinnering:
Op 21 en 28 september is er GEEN REPETITIE.
Hiervoor zijn er vervangingsrepetities voorzien op 19 en 26 september en telkens vanaf 10.30u tot 13.30u.
Deze repetities zijn met pianobegeleiding door…. alweer een verrassing…!
Ons eerste concert is op 3 oktober, De Korenroute van Terneuzen! (meer info op het vernieuwde ledenforum volgende week)

Ik kijk er alvast naar uit om jullie opnieuw te mogen dirigeren en hoop jullie zo talrijk mogelijk te moeten aanhoren op de eerste repetitie!

Vol verwachting van het nieuwe zangseizoen!
Hoopvol en helemaal “zen”

Gezonde Groetjes
Bram