Vocaal Ensemble EnCORe werkt momenteel aan vernieuwing van hun repertoire.

Een volgende editie van Koren Zonder Kaf is nog niet gepland.

Koren Zonder Kaf: een grensoverschrijdende samenwerking tussen koren.

Koren Zonder Kaf is een koorevenement, georganiseerd door de dirigent en leden van EnCORe.

Het evenement is ondertussen uitgegroeid tot een grensoverschrijdende samenwerking tussen Zeeuwse en Vlaamse koren. Deelnemende koren krijgen hierbij de kans om zich binnen hun eigen repertoire te profileren in één van de beste akoestische zalen uit de regio. Ze worden door een gastheer van EnCORe ontvangen, rondgeleid en begeleid tot op het podium.

Koren Zonder Kaf staat voor een collegiaal verband tussen verschillende koren. Vaak heerst er niet alleen binnen de koorwereld onderling, maar ook tussen andere muziek- en culturele verenigingen een strijd. We beschouwen elkaar een beetje als concurrentie… We zeggen bijvoorbeeld: “Ons koor zingt leukere liedjes…, ons koor doet leukere bewegingen…., het niveau van ons koor ligt veel hoger…., ons koor zingt valser….”

Het is als een virus dat zich binnen het verenigingsleven profileert en wordt in de naamverklaring als het “het kaf”aanzien. Betreurenswaardig dat veel gezelschappen elkaar op deze manier beoordelen en veroordelen.

Laat Koren Zonder Kaf een remedie zijn tegen dit virus dat andere koren zou kunnen motiveren om op meerdere vlakken te participeren.

Memorabele avond

Als initiatiefnemers van deze ideologie reiken we de hand naar alle onafhankelijke muziekverenigingen die bereid zijn samen te werken tot het welslagen van een succesvolle memorabele avond. We delen tenslotte dezelfde hobby, liefde voor muziek en cultuur, passie voor zangkunst en koormuziek in het bijzonder.