Oei, het koor zakt ! Wat nu…. Tips en Tricks deel 3

Beste Zangertjes

Een euvel bij veel koren: de toonhoogte wordt in de loop van het nummer steeds lager; kortom: het koor zakt! Hoe komt het en wat kun je eraan doen.
In de derde reeks bespreken we de onafgemaakte/ niet-voorbereidde tooninzet (aanzet)

Een belangrijke oorzaak van zakken vormen de verkeerd gekozen en onafgemaakte toonaanzetten.
Bij sommige genres / koren wordt het als ideaal gezien om elke toon zuiver aan te zetten.
Dit is trouwens niet hetzelfde als intoneren.
Maar bij heel veel zangers en genres is het anders.
Veel voorkomend is het aanzetten vanaf de stembodem (crooning, Amsterdamse volksstijl) een halve toon eronder (gospel, blues, jazz) of een hele toon eronder (praise, country, ballade).
Dit stijlfiguurtje van de toonhoogteaanzet (ook wel scoop genoemd) hoor je veel op de radio en bij “naturelzangers” (die niet zo goed weten wat ze doen).
De valkuil is dat er weliswaar (correct) te laag wordt aangezet, maar het zweven naar de goede toonhoogte wordt niet afgemaakt.
De te lage toonhoogte wordt door de zanger (en de anderen) weer als referentie gebruikt voor het aanzetten van de volgende passage.
Daar heb je opnieuw de neerwaartse spiraal, maar nu met een andere oorzaak.
Een hopeloze combinatie van zangtechnieken is: een halve toon lager aanzetten, heerlijk langzaam naar de vermeende toonhoogte dweilen, tegelijk decay-zingen (met afnemende luidheid van lettergrepen) en lekker loom timen.
Besteed eens extra aandacht aan het bewust hanteren van deze zang-techniekjes.
Soms zuiver aanzetten, soms met scoop, maar dan moet die wel uitkomen op de juiste toonhoogte. In de galm (akoestisch of uit een doosje) moet het toonzuiver naijlen, dat is een goed controlemiddel.

Opnames gepost…

Druk bezig vandaag !

Onder “Ledeninfo” stonden een aantal onderwerpen die ik gebruikt heb tijdens het koorweekend!

Deze zijn ondertussen vervangen door een aantal opnames van arrangementen die wij ook zingen.

Jullie kunnen deze eventueel gebruiken om inspiratie op te doen voor het instuderen van het kerstrepertoire.

Allen Naar Ledeninfo Dus…

 

Grts B

Kerstprogramma

Beste zangertjes

Omdat er gisteren in de repetitie nogal wat onduidelijkheid was betreft het kerstprogramma.

– Jai Ho
– Blue Moon
– You’ve got a friend
– Don’t worry about me
– Sounds of Silence
– Hallelujah
– We all stand together
– A la nanita nana
– Bethlehem Lullaby
– Silent Night ( Pentatonix)
– Carol of the bells
– Jingle Bells
– We wish you….
– Happy Holiday
– We need a little Christmas
– Immanuel
– Run to you
– Food
– Jingle bell rock
– Viva la Vida

Momenteel sleutel ik nog aan de volgorde.
Ik hoop om die vandaag nog af te hebben maar omdat Hans een inhaalstudie aan het doen is, stuur ik dit programma alvast door!
Jullie krijgen nog een aantal mails van me…

Grts Bram

Oei, het koor zakt ! Wat nu…. Tips en Tricks deel 3

Een euvel bij veel koren: de toonhoogte wordt in de loop van het nummer steeds lager; kortom: het koor zakt! Hoe komt het en wat kun je eraan doen.
Onderstaand artikel ligt voor sommigen misschien wel een beetje aan de gevoelige kant maar gelukkig zijn hier oplossingen voor!

Wat betreft de ouderdom/spierzwakte:
Ik moest eens lang in een wachtruimte doorbrengen en bestudeerde dus maar hoe mensen met hun hand de deurkruk en het lichtknopje van de aangrenzende ruimte benaderden.
Het viel me op dat de wat ouderen dat vaak van onderen af doen.
Ze mikten met hun hand vaak iets te laag.
Jongeren “treffen” de deurknop beter.
Jonge kinderen benaderden de deurknop vaak zelfs van boven af.
Het lijkt erop dat ouderen zich telkenmale vergissen in de sterkte van hun spierkracht en daarom een fractie te laag uitkomen, zowel bij de deurkruk als bij de toonhoogte.

Omdat in rust en tijdens het spreken de stemspieren niet zo sterk aangespannen zijn (lagere toonhoogte) is extra spiergebruik bij het zingen altijd nodig.
Als de spiermassa met het stijgen van de leeftijd afneemt wreekt zich dat.
Dé ervaring is dat zangers rondom hun 35e jaar op hun top zijn.
Dan raken de stijgende groei/leercurve en de dalende aftakelingscurve elkaar.
Daarna zul je als zanger extra moeite moeten doen om datgene wat je eerder gemakkelijk kon (zuiver intoneren), te blijven kunnen.

Gelukkig is de spiersterkte van het stemapparaat door oefening nog tot op hoge leeftijd goed te onderhouden.
Maar na de vakantieperiode zie je vaak dat vooral de zuiverheid en de hoge tonen bij de wat ouderen te lijden hebben gehad. Oefen als dirigent dan een tijdje extra op intoneren, zuiver treffen van pianotonen, hoge toonladders en laat iedereen vooral ook hard zingen, dus gewoon spierkrachttraining.

Oei, het koor zakt ! Wat nu…. Tips en Tricks deel 2

Beste zangertjes

Een euvel bij veel koren: de toonhoogte wordt in de loop van het nummer steeds lager; kortom: het koor zakt! Hoe komt het en wat kun je eraan doen.

Eén van de oorzaken is de onderconcentratie,
alleen heeft dit meer te maken heeft met een verkeerd ingestelde hormoonspiegel.
De precieze samenstelling van al die hormoonstoffen is niet zo interessant, maar wel dat die soms erg snel kan wisselen, afhankelijk van de omstandigheden.
Aan het begin van een repetitie, waar de zangers gejaagd uit gezin of werk komen is de goede intonatie vaak ver te zoeken, te hoog of te laag.
Zodra mensen een kwartiertje op hun gemakje zitten ebt de opgewondenheid weer weg en begint het gezamenlijke zakken. Voortdurend alert bezig zijn met de muziek houdt de hormoonspiegel, en dus de toonhoogte op het juiste niveau.
Vlak voor een optreden is de concentratie vaak ook onjuist, door de zenuwen, of de indrukken van alles wat er gebeurt.
Als het koor zakt, helpt het om de zangers plotseling te laten schrikken.
Je kunt ineens quasi-boos uitvallen, een onverwachte uitroep doen, doen alsof je valt, etc.
De adrenaline die dan bij de zangers aangejaagd wordt, zorgt er voor dat de focus er weer is.

Dat het inderdaad de hormoonspiegel is komt ook naar voren uit onderzoek dat aantoont dat zangeressen met een absoluut gehoor tijdens het verloop van de maandelijkse cyclus consequent iets anders intoneerden. En inderdaad, als je heel goed luistert naar (opnames van) zangers weet je hoe die hormonaal en emotioneel in hun vel zitten.

VIVA LA VIDA

Beste zangertjes

VIVA LA VIDA zal voor sommigen wel een enorme ver(r)assing zijn…

Marijke is erin geslaagd om deze in een record-tempo in Musescore te zetten.

Klik hier voor de partituren van Viva La Vida in Musescore
( natuurlijk ook terug te vinden op de gebruikelijke plaats)

Viva La Vida

Veel plezier ermee en met dank aan…

Toto…

Programma Koorweekend !!!

Beste zangertjes !

2 DAGEN KOORREPETITIE…..!!!

 

5 UREN PER DAG

 

15 KERSTNUMMERS IN TOTAAL

 

PROGRAMMA ZATERDAG:THEMA ADEMHALING, TIMING EN DICTIE

09.30U ONTVANGST MET KOFFIE/THEE
10.00U AANVANG REPETITIE 1:
VERWELKOMING EN ENERGIZING
– VIVA LA VIDA
– FOOD GLORIOUS FOOD
– WE ALL STAND TOGETHER
12.00U LUNCHPAUZE
13.00U AANVANG REPETITIE 2:
ENERGIZING EN DICTIE-SPEL
– DONT WORRY ABOUT ME
– RUN TO YOU
– HALLELUJAH
15.00U AANGEKLEDE KOFFIEPAUZE
15.30U AANVANG REPETITIE 3:
KRITISCH LUISTEREN
– SILENT NIGHT
– IMMANUEL
– LA NANITA NANA
18.00U AFSLUITING DAG 1 MET DRANKJE AAN DE BAR

PROGRAMMA ZONDAG: THEMA ONTSPANNING EN RESONANTIE, STEMGEBRUIK IN DE HOOGTE

09.30U ONTVANGST MET KOFFIE/THEE
10.00U AANVANG REPETITIE 1:
ENERGIZING
– CAROL OF THE BELLS
– JINGLE BELLS
– WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
12.00U LUNCHPAUZE
13.00U AANVANG REPETITIE 2:
ONTSPANNINGSOEFENINGEN “de innerlijke glimlach”
– YOU’VE GOT A FRIEND
– JINGLEBELL ROCK
– SOUND OF SILENCE
15.00U AANGEKLEDE KOFFIEPAUZE
15.30U AANVANG REPETITIE 3:
DOORLOOP KOORWEEKEND
18.00U AFSLUITING DAG 2 MET DRANKJE AAN DE BAR

Ik wil jullie er even op wijzen dat er geen eigen dranken mogen genuttigd worden tijdens de repetities!
Tijdens de repetitie is er water a volonté voorzien!

MEE TE BRENGEN:
– PUPITERS
– COMFORTABELE ZANGKLEDIJ WAARMEE JE LEKKER KAN ZINGEN
– SCHRIJFGEREI
– DE JUISTE PARTITUREN

Meer informatie over o.a. reisroute en parkeren vind je via:
https://www.oudeabdij.be/reisroute.html

Oude Abdij Drongen
Drongenplein 26-27
9031 Drongen (Gent)
​België

Tot zaterdag in DRONGEN !!!!!!
We kijken er alvast naar uit….

Natuurlijk is het maandagavond ook repetitie…met onderstaande nummers…
– Betlehem Lullabye
– Blue Moon
– Happy Holliday
– We need a little christmas

Instuderen met Musescore: Tips en Tricks deel 6

Beste zangertjes

De grootste uitdaging in koor zingen is wanneer we allemaal door elkaar gaan staan.
Ook hierop kan je jezelf voorbereiden.

Met Musescore is het mogelijk om alle partijen tegelijkertijd af te spelen en die van jezelf uit te zetten.
Alle combinaties zijn mogelijk!
Hoe meer je hier mee speelt, hoe zelfverzekerder je kan worden!

Klik op `weergave` en kies voor `Mixer`.
Hier kan je kiezen welke stemmen je laat meezingen door op dempen te klikken.
Je kan ook het volume of het instrument aanpassen
Als je je eigen partij op solo zet, zal alleen je eigen partij meespelen.

Aan de slag dus…
Je eigen partij zingen samen met je digitale koormaatjes!

Fijn weekend allemaal
Grts Bram