Algemene Ledenvergadering 25/03/2019

Beste zangertjes

Zoals beloofd, zijn de nodige stukken m.b.t. de algemene ledenvergadering op de website ingevuld.
Onder de hyperlink “Bestuurlijke Zaken”:

– Agenda Algemene Ledenvergadering 25 maart 2019

– Verslag van de Algemene Ledenvergadering 26 maart 2018

– Financieel overzicht 2018

– Begroting 2019-2020

Jullie kunnen deze eventueel printen, of downloaden op jullie smartphone, en meebrengen naar de vergadering!
Aanvang: 20.00u GEEN REPETITIE  maar wel een ZEER BELANGRIJKE vergadering!                           
De pupiters en partituren mogen thuisblijven!

Na afloop wordt (er) jullie een hapje en een drankje aangeboden namens de voorzitter.

 

Vriendelijke Groeten

Bram

 

Diversen

Beste zangertjes

Afgelopen repetitie waren jullie, op de langdurige afwezigen na, voltallig!
Fantastisch!
Hopelijk is dit de nieuwe trend!

Aanstaande maandag zal de repetitie bij huize Anja en Leo plaatsvinden.
De Speye is vanwege Carnaval in Sas van Gent gesloten!
In een vorig bericht (via Chris) hebben jullie de adresgegevens van Anja ontvangen.

Op vraag van Winnie moet ik het juiste aantal aanwezigen doorgeven.
Willen jullie eens doorgeven wie er NIET meezingt op het concert van 9 maart?
Dit kan via de groepsapp.
Voor diegenen die hem niet hebben: via de mail naar encorebdw@gmail.com.
We worden om 15.30u verwacht in het gekende zaaltje om aan te schuiven aan het dessertbuffet.
Laten we onszelf niet te vol proppen met al het heerlijks want nadien moeten we nog zingen.

De algemene ledenvergadering:
Er zijn reeds enkele voorstellen en ideeën via de commissarissen op de agenda geplaatst.
Wie dit jaar nog iets wil toevoegen….? Laat van je horen…!
Tijdens de voorvergadering op 14 maart zal dit door het bestuur en de commissarissen besproken worden.
Ook de kascommissie is op deze datum uitgenodigd…

Helaas is er ook minder positief nieuws…
Arlette, onze voorzitter, zal halverwege maart voor lange tijd afwezig zijn.
We hebben unaniem besloten om de algemene ledenvergadering NIET te laten doorgaan zonder voorzitter.
Een nieuwe datum prikken is momenteel nog niet mogelijk en afhankelijk van haar herstel.

Vanaf de repetitie van 11 maart:
– NANANA
– Java Jive
– Nearer my god to thee

Op 1 en 29 April zal er GEEN REPETITIE zijn !!!
2x Werkvakantie in het buitenland…

We zijn weer even bij !

Groetjes Bram