Repetitie maandag 4 april

Bester collega zangers en zangeressen,

Voor de repetitie van as. maandag heeft Bram gevraagd de volgende nummers mee te brengen:

1. Feed the birds.

2. Do- re- mi.

3. Mary did you now.

4. Tonight.

Ter herinnering: Morgen  graag aanwezig zijn tussen 18.30 en 18.40 in ’t Kaaike, Dorpsplein 15 te Zuiddorpe.

Tot morgen!

Groeten van Chris de Webmaster.

Zang moment Zuiddorpe

Beste leden,

 

Naar aanleiding van de repetitie van gisteravond en de mededelingen door Bram in verband met het Zangmoment in Zuiddorpe op 1 april, is toegezegd e.e.a nog even op de mail te zetten.

  1. As. maandag 28 maart is de laatste repetitie voor dit Zangmoment. Op deze repetitie zal Gerard van de Langkruis aanwezig zijn om ons te begeleiden op piano. Deze repetitie is zonder pauze.
    Er is gevraagd om op deze repetitie in het zwart gekleed te zijn. (incl. zwarte map, zwarte schoenen(geen sportschoenen) en indien voor dames van toepassing, zwarte kousen) Manon zal de witte accenten meebrengen. Er zullen die avond foto’s gemaakt worden zodat we de ledenfoto’s op de site kunnen actualiseren en er zullen ook diverse groepsfoto’s gemaakt worden. Aansluitend aan de repetitie zal Bram nog een drankje aanbieden.
  2. Op 1 April zullen we, voorafgaand aan de uitvoering in de kerk, nog een korte repetitie hebben in Dorpshuis ’t Kaaike. Dorpsplein 15, 4574 RD Zuiddorpe. De repetitie begint om kwart voor 7, dus graag tussen half 7 en 10 minuten over half zeven aanwezig te zijn. Op deze avond dus ook volledig zwarte kleding en zwarte map.Ik denk dat de resultaten van de repetitie van gisteravond ons vertrouwen kunnen geven dat ons eerste optreden, na de Corona periode, misschien wel eens heel  mooi zou kunnen zijn.
    Maar we hebben nog een repetitie dus we gaan er weer helemaal voor!!
    Tot volgende week.

 

Muzikale groeten van Chris de webmaster.