Repetitie 21maart

Beste EnCOORtjes

Wegens omstandigheden kan de repetitie van vanavond niet doorgaan.
Gelieve me hiervoor te verontschuldigen !

Grts Bram