Geen repetitie 4 december

Beste collega zangers- en zangeressen,

 

Voor alle zekerheid via de mail ook nog het bericht dat het vanavond geen repetitie is.

 

Tot volgende week dus.

 

Groeten van Chris de Webmaster.

Correctie op correctie

Beste collega zangers – en zangeressen.

Sorry, even iets tussen de bedrijven door doen werkt meestal niet. Dat blijkt wel weer.
Want in mijn laatste correctie schreef ik 30 november. Dat moet nl. maandag 30 oktober as. natuurlijk.

Wederom et groeten,

Chris de Webmaster.

 

Correctie op vorig bericht

Beste collega zangers – en zangeressen.

 

in het vorige bericht heb ik per abuis de verkeerde datum vermeld.

Dit moet zijn maandag 30 november as.

 

met vriendelijk groeten,

Chris de webmaster

Gewijzigde locatie repetitie maandag 4 november as.

Beste collega zangers- en zangeressen,

 

Carien en Mario hebben onvewracht voor as. week een weekje vakantie opgenomen. Daardoor kunnen we niet in de Speye repeteren.

Maar Bram heeft een alternatieve locatie gevonden om te repeteren as. maandag. En wel in de cafe de Jonkvrouw, Cornelis de Vosplein 8, 4561 CZ Hulst. https://www.google.nl/maps/place/Café+De+Jonkvrouw%2FDe+Jonkheer/@51.2802347,4.0546772,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2ee56f73c1c75c83!8m2!3d51.2802347!4d4.0546772

Dit is in het centrum van Hulst naast de Basiliek.

Er is volop gelegenheid om gratis  te parkeren op de markt, ong. 50 meter van de Jonkvrouw.

 

Dus tot maandag as. om 20.00 uur.

 

Met vriendelijke groeten,

Chris de Webmaster

Geen repetitie vanavond!

Beste collega zangers- en zangeressen,

 

Wegens tragische nieuws op Nicolle haar werk moet ze vanavond wachtdienst draaien en kan Bram dus niet naar de repetitie komen.

Sorry namens Bram.

 

Groeten van Chris de Webmaster.

Agenda algemene ledenvergadering

Beste EnCOORtjes

Het bestuur nodigt jullie hierbij uit op de algemene ledenvergadering.
Gelieve op onderstaande link de agenda terug te vinden.

agenda ALV 09-10-2017

I.O.V. Arlette Janssens en Marijke Robesin
Voorzitter en Penningmeester

Grts Bram

Datjes en Ditjes

Beste zangertjes

Stevige repetitie afgelopen maandag.
Leuk dat bijna iedereen aanwezig was!

Tijdens de inzingoefeningen hebben we opnieuw een stemtest afgenomen.
Vanaf volgende week gaan we een definitieve repetitieopstelling maken.
Let wel: een opstelling die enkel gebruikt zal worden bij het instuderen van nieuwe stukken. Het is de bedoeling dat we binnenkort bij de ingestudeerde nummers helemaal door elkaar zullen staan.
We hebben gerepeteerd op het eerste couplet en het refrein van “het dorp”.
Na de pauze hebben we “Poen, poen, poen” en “het smidje” volledig doorgenomen, de tekst kan nog wel wat oefening gebruiken.
Blue moon heeft al een stevig tempo.
Volgende week wil ik aan de slag met de nummers Hallelujah, Het Dorp (tweede en eerste couplet), 2 motten.
Herhaling van het smidje, poen en blue moon.

Nog enkele “gezegd zijnde” i.v.m vorig bericht over Facebook-vriendjes en commissarissen:

Ik vertelde tijdens de repetitie hierover…
Er hoeft zich voor mijn part niemand te melden voor alle aangeboden klusjes.
In dat geval zal er echter nog meer op mijn schouders terecht komen en aangezien de tijd en de regelmaat me soms noodgedwongen ontbreken, kan ik niet blijven instaan voor al het werk achter de schermen.
Het gevolg hiervan mogen jullie zelf invullen maar ik wil alleen maar optimisme; Ik vermijd negativiteit dit jaar.

Benedicte vd.P. stelde me de vraag over hoeveel uren we hier nu eigenlijk, als commissaris, aan besteden.
Een beter antwoord van mij had geweest: “Uiteindelijk bepaal je zelf hoeveel uren je met EnCORe bezig bent.
Bij de ene is dit een minimum en bij de ander een levenswijze”.

Nog even voor diegene die vorige bericht niet goed gelezen hebben:
ALGEMENE LEDENVERGADERING
De algemene ledenvergadering is gepland op maandag 9 oktober 2017 rond 21u. ( Eerst een uurtje repetitie)
Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben die eventueel tijdens de vergadering besproken moeten worden, kunnen jullie die vóór 11 september insturen naar het mail-adres van Benedicte Rommens ( zie ledenlijst).
De agenda van de algemene ledenvergadering zal jullie spoedig doorgestuurd worden.

Tot maandaaaaaaag !
Grts B

Ditjes en Datjes

Beste zangertjes

EERSTE REPETITIE
Afgelopen maandag was de eerste repetitie.
Zoals ik al zei, ik heb jullie allen gemist en nu besef ik des te meer waarom !

Bij aanvang van de repetitie hebben we eindelijk eens de tijd genomen om een aantal stemtesten af te nemen.
Dit gebeurde in groep en er is hierdoor een duidelijke verdeling van de stemgroepen van hoog naar laag gemaakt.
In de toekomst wil ik alle stemgroepen opnieuw in twee rijen. Twee rijen sopranen achter elkaar, twee rijen alten achter elkaar en de mannen spreken voor zich.
Elke keer iemand terugkomt van zomerstop zullen we deze oefening herhalen zodat duidelijk blijft wie welke plaats inneemt.
We hebben Only You zeer kort gerepeteerd. Blue Moon hebben we helemaal tot in detail ingestudeerd.
Een goed en stevig begin aldus jullie reactie!

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De algemene ledenvergadering is gepland op maandag 9 oktober 2017 rond 21u. ( Eerst een uurtje repetitie)
Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben die eventueel tijdens de vergadering besproken moeten worden, kunnen jullie die vóór 11 september insturen naar het mail-adres van Benedicte Rummens ( zie ledenlijst).
De agenda van de algemene ledenvergadering zal jullie spoedig doorgestuurd worden.

NOOD AAN COMMISSARISSEN
Na het afscheid van Frankie en Veronique vorig jaar hebben we een tekort aan commissarissen die zich samen met mij en het bestuur bezig houden met zowel de praktische als de adviserende kant van EnCORe.
Ik wil hiervoor dringend beroep doen op jullie zin voor initiatief.
Afgelopen vakantie ben ik benadert door een aantal mensen die zich willen inzetten als denktank voor het 10 jarig bestaan.
We hebben samen besloten om dit jubileum vanaf september 2018 te vieren en dit gedurende een heel zangseizoen met niet alleen optredens maar ook met allerlei leuke activiteiten. De grote lijnen zijn reeds uitgezet maar samen zullen we hier werkgroepjes voor moeten oprichten. Over de invulling van 2018 zullen jullie later nog bericht krijgen. Er is rekening gehouden met de voorstellen die vorig jaar gegeven zijn.
Nogmaals… de kandidatuur voor 2 extra commissarissen staat open…Gelieve je hiervoor bij mij aan te melden.

FACEBOOK-VRIENDJES
Er is ondertussen een berichtje op facebook gelanceerd dat we nog steeds bestaan!
Er moet natuurlijk veel meer gebeuren op facebook maar ik kan dit niet alleen.
Er is een mogelijkheid om met meerdere beheerders samen dit te onderhouden en daarom ben ik op zoek naar 2 mensen die samen met mij dit willen gaan doen. Als er dingen op facebook verschijnen dan is het ook zaak dat we die, in het belang van ons koortje, zoveel mogelijk gaan liken en zelfs delen. Ik vind dat we hier allemaal wel een beetje voor verantwoordelijk zijn.

JAARPLANNING 2017-2018
Ik wil jullie herinneren dat we in ieder geval tot en met Kerst geen concerten doen en dat we alleen repeteren. Dit is even lastig maar zal des te leuker zijn als we hiervan de vruchten zullen plukken. Er is al een voorstel vanaf januari 2018 maar ik sta zeker open voor alternatieven en initiatieven. Als jullie iets weten tussen januari en juni 2018… Laat maar horen! Januari, februari en maart zijn goede maanden als men rekening houdt met de Carnavalsvakantie en het Belgische Krokusverlof.
Weet dat een concert organiseren in het voorjaar vaak teleurstellend is. Rekeninghoudend met de Belgische en Nederlandse vakantiedagen valt de Paasmaand volledig weg volgend jaar. De maand Mei is dikwijls moeilijk vanwege allerlei kerkelijke feestdagen en moederdagen. Tijdens de maand juni valt het ledenaantal altijd terug omdat de vroegste vogels het eerst op vakantie gaan. Vanaf april zijn er wel een aantal koorfestivals waaraan we kunnen deelnemen maar waarvoor we ons tijdig moeten inschrijven.
Zoals boven reeds vermeld vanaf september 2018 t.e.m. juni 2019 (jubileum-jaar) zijn de lijnen reeds uitgezet.

Nieuw zangseizone gaat van start!

Beste zangertjes,

Nog even een laatste herinnering… De zomerstop zit erop, de BBQ staat terug op stal, alle maandagavonden staan opnieuw ingeroosterd, een nieuw EnCORe-seizoen staat voor de deur !
Maandag allemaal om 20u repetitie!
Wat mee te brengen: Het Dorp, het smidje, only you en blue moon. Verder een goed humeur en het nodige enthousiasme…?. Ik heb jullie gemist en ben er klaar voor!

Groeten van Bram!

Nieuwe MuseScore nummers

Beste collega zangers en zangeressen,

Zoals maandag jl. besproken zou ik deze week 2 nieuwe nummers op de site zetten.

Zowel Only You als ook Sounds of Silence zijn beiden bij de MuseScore nummers toegevoegd.

Jullie kunnen ze nu downloaden en open in MuseScore en ze vervolgens afdrukken.

 

Groeten van Chris de webmaster en tot maandag as.