Vervolg…

Beste EnCOORtjes

Afgelopen repetitie hadden 6 zangers via Ria afgemeld.
Ondanks de afmeldingen telden we slechts 21 aanwezigen… Ik blijf het belang van afmelden onderstrepen!
Het is niet alleen bedoeld om mijn repetities zo goed mogelijk te kunnen inplannen maar ook een kwestie van respect en blijvende betrokkenheid.
Je wordt dan niet alleen door mij gemist maar ook door je collega’s.

AFGELOPEN REPETITIE
Zoals jullie weten, zijn de mannen van start gegaan met “The Impossible Dream”.
We hebben vooral op stemplaatsing en resonantie gewerkt; techniek die meteen zijn vruchten afwierp.
Na de pauze zijn we begonnen aan Adiemus en hebben we een groot deel van Day-oo gerepeteerd.
Bij de instroom van de dames was iedereen ruim op tijd ( sommigen zelfs een uur te vroeg) en na afloop was het ook heel gezellig nakaarten met partituren en Spotify van Mario en Carine.
Kortom, een ouderwetse gezellige repetitie!

REPERTOIREKEUZE
Het is heel motiverend te merken dat de lijst van de te kiezen nummers druk besproken blijft.
Er wordt na afloop van de repetitie samen gekeken, beluisterd en ja…zelfs onderhandeld!
Jullie weten wat te doen…06/02 nadert snel!
15 unaniem besloten nummers.

COMMISSARISSEN
De taak van een commissaris is inderdaad zeer breed.
Oorspronkelijk is hij in de vereniging geroepen om de kloof tussen mij en het koor op te vullen en mee te helpen bij de organisatie van het koor en de optredens.
Hoe we de taken in de toekomst verder invullen, zullen later blijken.
Het is wel van groot belang dat we een aantal mensen hebben die deze verantwoordelijkheid op zich durven nemen.
Daarom nogmaals de vraag: “Wie o wie…?”
Jullie weten wat te doen…06/02 nadert snel!

ENCORE 10 JAAR
Toch een kleine tip: In het verleden hebben we misschien wel veel fouten gemaakt maar waar ik het meest van geleerd heb, is dat we soms wel eens mensen vergeten zijn. Daarom niet bewust maar toch….
We hebben soms zoveel dingen aan ons hoofd dat we hierdoor fundamentele zaken vergeten.
Hier ben ik persoonlijk al meermaals op betrapt geweest.
Op de vorige repetitie heb ik al enkele fantastische voorstellen gehoord!
Het is zeer belangrijk dat jullie als groep hier samen over debatteren maar respect voor ieders voorstel moet absoluut de regel blijven.
Ook is het van grootste belang dat we niemand vergeten…
Er zijn elke repetitie mensen die heel veel voor ons koortje betekenen, die zelden hiervoor bedankt worden en toch het met veel enthousiasme blijven doen.
In dit geval spreek ik niet over zingende leden maar ze zijn er wel altijd!
Laten we deze mensen in ons enthousiasme vooral niet vergeten!

REPETITIE VAN 30/01
Volgende repetitie is de kooropstelling opnieuw zoals vroeger. Sopranen, alten, tenoren en bassen in blok dus.
Dit is bedoeld om jullie een klein beetje zekerheid bij te brengen.
Na de vorige repetities is er bij veel zangers toch twijfel over de partijen ontstaan.
Misschien enkele individuele foutjes maar de rode draad is toch goed hoor!
IEDEREEN KOMT OM 20.00u
– ADIEMUS voor de PAUZE
– DAY-OO ná de PAUZE
( Om antwoord te geven: HARRY BELAFONTE is geboren in Harlem, New York. Hij heeft onder andere Jamaicaanse roots… zijn grootvader was trouwens een blanke joodse Nederlander die tijdens The Gold Rush naar Amerika trok en daar trouwde met een Jamaicaanse schone… Hij is dus geen Afrikaan, geen Brit en geen Braziliaan zoals na afloop besproken werd.)

REPETITIE VAN 06/02
Het kan alleen maar als alle dames aanwezig zullen zijn…!
19.30u Aanvang DAMES ALLEEN: ON MY OWN
20.45u INSTROOM HEREN en pauze dames
21.00u Aanvang TUTTI
22.00u Bespreking ingediende lijst met 15 nummers + Commissarissen.
22.15u EINDE REPETITIE

Dit was dan voor vandaag….

Groetjes Bram

Contributie 2017

Beste leden van EnCORe,

De tijd gaat razendsnel. De eerste repetities van 2017 zijn al weer achter de rug.
Maar misschien ben ik nog net op tijd om jullie allen een goed, gezond en muzikaal nieuwjaar toe te wensen.

Als penningmeester heb ik tevens het genoegen om jullie vriendelijk te verzoeken de contributie voor dit jaar ad € 100,- te willen voldoen op het bekende rekeningnummer.

Met muzikale groeten,

Marijke Robesin, penningmeester

Een Langverwacht Bericht !!!!

Beste Encoortjes

Afgelopen repetitie waren we met 24 zangers. Gezien de opzeggingen tellen we op dit moment 29 leden.
Ik krijg regelmatig de vraag (via jullie of internet) of nieuwe leden kunnen toegelaten worden.
Mijn standpunt hierin is dat we minstens 2 mannen moeten bij hebben vooraleer we nieuwe dames toelaten.
Hiervoor zullen echter inspanningen moeten verricht worden.

KANTTEKENING
Regelmatig krijg ik een probleemstelling over sfeer, verenigingsgevoel, sociaal aspect…
Een wekelijkse repetitie is voor mij persoonlijk meer dan een uurtje repeteren, pauze en dan nog een uurtje.
Ik ben altijd ( zelden dat het niet zo is) rond 19.30u op de repetitie aanwezig. Ik laad de piano uit, zet de stoelen klaar, orden mijn partituren, nuttig iets aan de bar en doe een praatje met de mensen die ook vroeger aanwezig zijn.
Ik herinner me de tijd dat dit nog als spontane groepsactiviteit gebeurde…
Na afloop blijf ik altijd nog even na; ruim het lokaal op, proef de sfeer die blijft hangen en geniet van het verenigingsleven dat dan pas ontstaat. Het gaat dan over alledaagse onderwerpen en leren mensen op een heel andere manier kennen.
Het is jammer dat steeds minder mensen (de afgelopen jaren) dit moment nooit met ons delen.
De situatie schetsend is het zo dat om 20.03u een hele bus met EnCORe-leden arriveren, deze bus vertrekt na afloop stipt om 22.04u.
Het is geen verplichting; maar het verenigingsleven, sfeer en het sociale aspect zitten vooral in de momenten voor en na de repetitie.

REPERTOIREKEUZE
Bij de vorige 2 repetities kregen jullie de gelegenheid om een aantal partituren in te kijken en op die manier inspraak te hebben bij de repertoirekeuze. Dit kan aangevuld worden met oude nummers uit de map of met eigen voorstellen. Heel eenvoudig, Scan de partituren in en stuur ze me digitaal door, laat het bij Chris op het lijstje zetten dat Trees aangemaakt heeft zodanig dat het door iedereen kan bekeken worden. Tegen 06/02 verwacht ik een lijstje van 15 nummers waar we dit jaar gaan aan werken.
Jullie hebben een democratische kans, maak hier dus gebruik van.
Deel je mening via onze webmaster, die ook hierin het initiatief nam.

COMMISSARISSEN
We zijn dringend op zoek naar 2 extra commissarissen! Wie wil, kan en mag…?
Personen die zich geroepen voelen, kunnen zich bij Anja of Benedicte kandidaat stellen tot 05/02.
Op de repetitie van 06/02 zal hierover duidelijkheid komen. Zijn er 3 kandidaten, des te beter maar dan zal er moeten gestemd worden. Is er maar 1 kandidaat, zullen we moeten verder lobbyen of in uiterste nood iemand aanstellen.
Wie wil niet langer aan de zijlijn van EnCORe staan maar eens het koorleven achter de schermen leren kennen?

EnCORe 10 JAAR !
Zoals eerder verteld, bestaat het koor volgend jaar 10 jaar.
Vermits ik besloten heb om ondermeer op organiserend vlak een stapje terug te doen, zijn we op zoek naar een aantal mensen die hierover samen willen brainstormen.
Wie, Wat, Waar, Wanneer…volledig democratisch Carte Blanche! Bekijk het als een soort projectcommissie!
Indien hier te weinig animo voor is, zal er vermoedelijk ook te weinig gebeuren.
Het zou motiverend zijn om tegen de eerste repetitie van de maand maart hier al een idee over te hebben.

VOLGENDE REPETITIE 23/01
De mannen zullen volgende repetitie vanaf 19.30u repeteren. Zij krijgen een technische privé-repetitie op resonantie, stemkleur en projectie aan de hand van het nummer “The Impossible Dream” uit “The man of La Mancha”.
De voorwaarde hiervoor was dat ze allemaal aanwezig zullen zijn.(en dat zijn ze ook, hebben ze me reeds laten weten)
Onder dezelfde voorwaarde wil ik tijdens de eerstvolgende repetities ook met de alten of met de sopranen individueel repeteren.
Op die manier wil ik in de nabije toekomst graag de nummers Lollipop en On my Own opnieuw ter harte nemen.
Het repetitieschema van 23/01 ziet er dus zo uit:
– 19.30u ENKEL MANNEN
– 20.45u PAUZE MANNEN, INSTROOM DAMES (tevens de pauze met koffie of thee of iets anders)
– 21.00u REPETITIE ALLEMAAL: de nummers DAY-HO en ADIEMUS !
– 22.15u EINDE REPETITIE ( ja, we repeteren iets langer dan normaal)
Over de individuele stemrepetitie met de dames zullen we het dan na afloop even hebben.

Zo lieve zangertjes, ik zou zeggen: “Werk aan de winkel; bezint eer ge begint” neem initiatief, het roer is omgegooid!
Ik ben me bewust van alle problematiek die ontstaan is de afgelopen jaren… maar hoe gaan we dit oplossen?
Met een zeer positieve blik op een gelukkig koorjaar van EnCORe, kijk ik uit om met veel plezier,inzet en enthousiasme jullie volgende repetities te mogen ontvangen.
Tot maandag…

Groetjes Bram

Lijst met keuzenummers

Beste collega zangers en zangeressen,

 

Zoals beloofd is de lijst met keuze nummers op de site gezet.

Deze lijst is te vinden na het inloggen bij: Muziekstukken

De lijst staat helemaal bovenaan.

 

Met groeten van Chris de Webmaster

Email adres om muzieknummers door te geven

Beste collega zangers- en zangeressen,

 

Bram heeft op de gezellige bijeenkomst na de repetitie van maandag jl. gevraagd om  van de leden input te krijgen welke nummers we graag zouden zingen.

Daarom is er een email-adres aangemaakt waar je je voorstel van een muzieknummer of nummers  naar toe kan sturen.

Het email-adres is: muziekstukken@vocaalensembleencore.com

Graag de titel van het muzieknummer door geven en de originele artiest hiervan

Ik zal een lijst bijhouden met de ingezonden titels en t.z.t aan Bram doorgeven.

Bedankt bij voorbaat voor jullie input en tot morgenavond.

 

Chris de Webmaster.