Ditjes en Datjes

Beste zangertjes

EERSTE REPETITIE
Afgelopen maandag was de eerste repetitie.
Zoals ik al zei, ik heb jullie allen gemist en nu besef ik des te meer waarom !

Bij aanvang van de repetitie hebben we eindelijk eens de tijd genomen om een aantal stemtesten af te nemen.
Dit gebeurde in groep en er is hierdoor een duidelijke verdeling van de stemgroepen van hoog naar laag gemaakt.
In de toekomst wil ik alle stemgroepen opnieuw in twee rijen. Twee rijen sopranen achter elkaar, twee rijen alten achter elkaar en de mannen spreken voor zich.
Elke keer iemand terugkomt van zomerstop zullen we deze oefening herhalen zodat duidelijk blijft wie welke plaats inneemt.
We hebben Only You zeer kort gerepeteerd. Blue Moon hebben we helemaal tot in detail ingestudeerd.
Een goed en stevig begin aldus jullie reactie!

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De algemene ledenvergadering is gepland op maandag 9 oktober 2017 rond 21u. ( Eerst een uurtje repetitie)
Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben die eventueel tijdens de vergadering besproken moeten worden, kunnen jullie die vóór 11 september insturen naar het mail-adres van Benedicte Rummens ( zie ledenlijst).
De agenda van de algemene ledenvergadering zal jullie spoedig doorgestuurd worden.

NOOD AAN COMMISSARISSEN
Na het afscheid van Frankie en Veronique vorig jaar hebben we een tekort aan commissarissen die zich samen met mij en het bestuur bezig houden met zowel de praktische als de adviserende kant van EnCORe.
Ik wil hiervoor dringend beroep doen op jullie zin voor initiatief.
Afgelopen vakantie ben ik benadert door een aantal mensen die zich willen inzetten als denktank voor het 10 jarig bestaan.
We hebben samen besloten om dit jubileum vanaf september 2018 te vieren en dit gedurende een heel zangseizoen met niet alleen optredens maar ook met allerlei leuke activiteiten. De grote lijnen zijn reeds uitgezet maar samen zullen we hier werkgroepjes voor moeten oprichten. Over de invulling van 2018 zullen jullie later nog bericht krijgen. Er is rekening gehouden met de voorstellen die vorig jaar gegeven zijn.
Nogmaals… de kandidatuur voor 2 extra commissarissen staat open…Gelieve je hiervoor bij mij aan te melden.

FACEBOOK-VRIENDJES
Er is ondertussen een berichtje op facebook gelanceerd dat we nog steeds bestaan!
Er moet natuurlijk veel meer gebeuren op facebook maar ik kan dit niet alleen.
Er is een mogelijkheid om met meerdere beheerders samen dit te onderhouden en daarom ben ik op zoek naar 2 mensen die samen met mij dit willen gaan doen. Als er dingen op facebook verschijnen dan is het ook zaak dat we die, in het belang van ons koortje, zoveel mogelijk gaan liken en zelfs delen. Ik vind dat we hier allemaal wel een beetje voor verantwoordelijk zijn.

JAARPLANNING 2017-2018
Ik wil jullie herinneren dat we in ieder geval tot en met Kerst geen concerten doen en dat we alleen repeteren. Dit is even lastig maar zal des te leuker zijn als we hiervan de vruchten zullen plukken. Er is al een voorstel vanaf januari 2018 maar ik sta zeker open voor alternatieven en initiatieven. Als jullie iets weten tussen januari en juni 2018… Laat maar horen! Januari, februari en maart zijn goede maanden als men rekening houdt met de Carnavalsvakantie en het Belgische Krokusverlof.
Weet dat een concert organiseren in het voorjaar vaak teleurstellend is. Rekeninghoudend met de Belgische en Nederlandse vakantiedagen valt de Paasmaand volledig weg volgend jaar. De maand Mei is dikwijls moeilijk vanwege allerlei kerkelijke feestdagen en moederdagen. Tijdens de maand juni valt het ledenaantal altijd terug omdat de vroegste vogels het eerst op vakantie gaan. Vanaf april zijn er wel een aantal koorfestivals waaraan we kunnen deelnemen maar waarvoor we ons tijdig moeten inschrijven.
Zoals boven reeds vermeld vanaf september 2018 t.e.m. juni 2019 (jubileum-jaar) zijn de lijnen reeds uitgezet.

Nieuw zangseizone gaat van start!

Beste zangertjes,

Nog even een laatste herinnering… De zomerstop zit erop, de BBQ staat terug op stal, alle maandagavonden staan opnieuw ingeroosterd, een nieuw EnCORe-seizoen staat voor de deur !
Maandag allemaal om 20u repetitie!
Wat mee te brengen: Het Dorp, het smidje, only you en blue moon. Verder een goed humeur en het nodige enthousiasme…?. Ik heb jullie gemist en ben er klaar voor!

Groeten van Bram!